• From Narita International Airport

  From Narita International Airport

  JR Station Narita International Airport Terminal 2
  ↓(Narita Express Train)
  JR Tokyo Station
  ↓(Akita Shinkansen)
  JR Shizukuishi Station
  (approx. 4 hours)

 • From Haneda International Airport

  From Haneda International Airport

  Haneda Airport Terminal 1 Station
  ↓(Tokyo Mono-Rail)
  Hamamatsu-cho Station
  ↓(JR Yamanote Line)
  JR Tokyo Station
  ↓(Akita Shinkansen)
  JR Shizukuishi Station
  (approx. 3 hours 20 minutes)

 • From Tokyo Station

  From Tokyo Station

  JR Tokyo Station
  ↓(Akita Shinkansen “Komachi”)
  JR Shizukuishi Station
  (approx. 2 hours 30 minutes)

  JR Tokyo Station
  ↓(Tohoku Shinkansen “Hayabusa”)
  JR Morioka Station
  ↓ (Tazawako Line)
  JR Shizukuishi Station
  (approx. 3 hours)

 • From Osaka

  From Osaka

  Itami Airport
  ↓(JAL)
  Iwate Hanamaki Airport
  ↓(Bus)
  JR Morioka Station
  ↓(Tazawako Line or Bus)
  JR Shizukuishi Station
  (approx. 2 hours 40 minutes)

 • From Morioka

  From Morioka

  Morioka Station Bus stop No.10
  ↓(Bus)
  Shizukuishi Station
  (approx. 40 minutes)

  JR Morioka Station
  ↓(Tazawako Line)
  JR Shizuoka Station
  (approx. 20 minutes)

Customers Survey Form